Pakalpojumi

Mēs palīdzam piesaistīt finansējumu gan no Latvijas, gan Eiropas Savienības struktūrfondu un citām programmām, lai palīdzētu jūsu biznesam augt.

🇱🇻 Latvijā

Mums ir pieredze ar Latvijas finansētiem projektu pieteikumiem, tai skaitā ERAF, Investīciju un attīstības aģentūru projektiem un nozaru asociāciju administrētajiem projektiem.

🇪🇺 Eiropā

Specializējamies Eiropas publiskā finansējuma piesaistē uzņēmumiem un organizācijām, tajā skaitā ambicioziem projektiem programmās Apvārsnis Eiropa, ES Inovāciju fonda programmās, Eiropas Inovāciju padome (EIC) un daudzas citas.

Kā GSF Innovations
var jums palīdzēt

Mēs izmantojam mūsu zināšanas un pieredzi par programmām,
palielinot jūsu izredzes gūt panākumus.

Finansējuma piemeklēšana

Mēs palīdzam identificēt piemērotākās finansējuma iespējas no vairāk nekā 1000 Eiropas un citu valstu projektu uzsaukumiem, nodrošinot, ka tā atbilst jūsu organizācijas mērķiem un vajadzībām

Projektu pieteikumu sagatavošana

Mēs specializējamies projektu pieteikumu plānošanā un rakstīšanā, nodrošinot, ka jūsu pieteikums ir pārliecinošs, tehniski pamatots un atbilst nepieciešamajām prasībām. Tas nozīmīgi palielina izredzes iegūt finansējumu.

Projektu vadība

Ja nepieciešams, sniedzam visaptverošu atbalstu administratīvajā projektu vadībā un atskaišu sagatavošanā, lai nodrošinātu veiksmīgu finansēto projektu izpildi

Projektu konsultācijas

Ne vienmēr ir uzreiz zināms, kādas idejas var saņemt grantu atbalstu, vai uzņēmums kvalificējas atbalstam un vai, piemēram, idejai ir pietiekama ietekme uz CO2 emisiju novēršanu. Palīdzēsim noorientēties grantu projektu prasību un iespēju vidū, lai lemtu par tālākiem soļiem.

Latvijas projektu uzsaukumi

Palīdzam ar pieteikumiem projektu atbalstam Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta projektiem procesu digitalizācijai komercdarbībā, Latvijas Lauku atbalsta dienesta projektiem, kompetenču centru projektiem vai citiem Eiropas struktūrfondu atbalstītiem projektiem.

Eiropas finansējuma piesaiste

ES Inovāciju fonds, Horizon Europe (apvārsnis Eiropa) vai daudzi citi projektu uzsaukumi ir lieliski avoti inovatīvu ideju finansēšanai. Tomēr projekta pieteikuma sagatavošana un vadīšana var būt sarežģītas – mēs priecājamies palīdzēt!

CO2 izmešu aprēķini

Arvien vairāk valsts un Eiropas finansējuma tiek piešķirts projektiem, kas palīdz novērst CO2 emisijas. Labprāt novērtējam, cik daudz CO2 emisiju jūsu projekts var novērst