Eiropas finansējuma piesaiste

ES Inovāciju fonds, Horizon Europe (apvārsnis Eiropa) vai daudzi citi projektu uzsaukumi ir lieliski avoti inovatīvu ideju finansēšanai. Tomēr projekta pieteikuma sagatavošana un vadīšana bieži ir sarežģīti procesi un konkurence - milzīga.

Sadarbosimies Eiropas finansējuma piesaistei!

Daudzas Eiropas Savienības finansējuma aģentūras un projektu uzsaukumi piedāvā finansējumu inovatīvām idejām, kas svārstās starp dažiem tūkstošiem un vairākiem simtiem miljoni Eiro. Tomēr pieteikšanās process var būt sarežģīts un bieži prasa nopietnu iedziļināšanos un laika resursus.

Mēs varam sniegt plašu atbalstu, palīdzot izstrādāt pārliecinošu projekta pieteikumu. Varam palīdzēt izstrādāt ideju un sagatavot kvalitatīvu projekta pieteikumu, lai palielinātu iespējas iegūt nepieciešamo finansējumu.