Latvijas projektu uzsaukumi

Palīdzam ar pieteikumiem projektu atbalstam Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras projektu uzsaukumiem (piemēram, procesu digitalizācijai komercdarbībā, eksporta veicināšanas darbībām u.c.), Latvijas Lauku atbalsta dienesta projektiem, kompetenču centru projektiem vai citiem Eiropas struktūrfondu atbalstītiem projektiem.

Tā kā darbojamies Latvijā, labi pārzinam pie mums pieejamajos projektu uzsaukumus

Varam palīdzēt ar uzsaukumiem procesu digitalizācijai komercdarbībā,  kompetenču centru projektiem un daudziem citiem Eiropas struktūrfondu projektu pieteikumiem. 

Labi orientējamies pieteikšanās procesā un formālajos soļos, kurus nepieciešams viekt veiksmīgai pieteikuma iesniegšanai, tāpēc varam atbalstīt visa pieteikšanās procesa laikā. Veiksmīgs projekta pieteikums atbilst finansētāja izvirzītajiem vērtēšanas kritērijiem, saprotami izklāsta projekta ideju un palielina iespējas saņemt finansējumu. Sazinieties ar mums, lai noskaidrotu, kā varam sadarboties!