CO2 izmešu aprēķini

Aizvien vairāk valsts un Eiropas finansējuma tiek piešķirts projektiem, kas palīdz mazināt radītos CO2 izmešus. Labprāt veicam aprēķinus, lai novērtētu jūsu plānotā projekta radīto CO2 izmešu daudzumu.

CO2 izmeši

Enerģijas saražošana, ja vien tā netiek veikta no atjaunīgajiem resursiem, rada CO2 izmešus jeb emisijas, bet enerģija ir vajadzīga visur - lai saražotu preces, sniegtu pakalpojums vai vienkārši telpās uzturētu siltumu. Daudzas finansēšanas aģentūras prioritāri finansē projektus, kas ir ilgtspējīgi un palīdz samazināt CO2 izmešus. Īpaši tas attiecas uz projektiem, kas uzlabo ražošanas efektivitāti, veicina atjaunojamās enerģijas ražošanu, izmantošanu vai uzglabāšanu vai samazina enerģijas zudumus. Bieži CO2 izmešu samazinājumu nepieciešams aprakstīt skaitliski. Mēs šādus aprēķinus veicam.

Vērā ņemams finansēšanas iespēju piemērs ir, piemēram EEZ un Norvēģijas granti vai ES Inovāciju fonds, kas atbalsta projektus, kas vērsti uz CO2 izmešu mazināšanu un energoefektivitātes palielināšanu. Labprāt palīdzam šādus aprēķinus veikt.